Tag: Ace

แนวทางการศึกษา และแหล่งศึกษาโป๊กเกอร์ที่ขอแนะนำ โดย Zuburbian1 แห่ง Ace Academy

ปัญหาโลกแตกของคนในวงการโป๊กเกอร์เรื่องหนึ่ง ที่ผมเชื่อว่า หลายๆคนน่าจะกำลังประสบปัญหาอยู่ ก็คือ “ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาโป๊กเกอร์” ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาโป๊กเกอร์ ที่ผมมักจะพบเจอบ่อยๆก็เช่น “ศึกษาความรู้พื้นฐานครบแล้ว ไม่รู้จะศึกษาเรื่องอะไรต่อ”“ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนดี”“คอร์สต่างประเทศราคาแพง ไม่รู้จะศึกษาจากที่ไหนเพิ่มดี”“ศึกษามาหลายเรื่อง แต่ไม่รู้จะเอาใช้จริงบนโต๊ะยังไง”“เรียนรู้มาหลายเรื่อง แต่ไม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันเชื่อมโยงกันยังไง”“เนื้อหาเยอะไปหมด ไม่รู้จะเริ่มศึกษาจากตรงไหนดี”ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงพยายามคิดหาทางออก ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วงการโป๊กเกอร์ใหม่ๆ ไม่รู้จะเริ่มศึกษาตรงไหนก่อน หรือผู้ที่อยู่ในวงการโป๊กเกอร์มาได้สักพักใหญ่ๆแล้ว แต่ไม่รู้จะพัฒนาความรู้ของตัวเองต่อไปยังไงดี มันจึงก่อเกิดเป็นงานชิ้นนี้ ที่เป็นบทความรายละเอียดสูง ที่จะช่วยไกด์แนวทางการศึกษาโป๊กเกอร์ให้กับทุกๆคน ได้มีแนวทางการศึกษาโป๊กเกอร์ที่ชัดเจน มีหลักการ มีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม ที่จะสามารถค่อยๆเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างไม่สับสน อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของโป๊กเกอร์ที่มากยิ่งขึ้น โดยไล่ตั้งแต่ เข้าใจภาพรวมของการศึกษาโป๊กเกอร์ ทั้งบนโต๊ะ และนอกโต๊ะ เข้าใจ concept ของการต่อสู้ในเกมโป๊กเกอร์ในภาพรวม เข้าใจองค์ประกอบในแต่ละส่วน และเนื้อหาความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบนั้น เข้าใจลำดับขั้นของการศึกษา อย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน…

Continue Reading แนวทางการศึกษา และแหล่งศึกษาโป๊กเกอร์ที่ขอแนะนำ โดย Zuburbian1 แห่ง Ace Academy